Projektgrupper

Pedagogernas övergripande fokusområde under 2016/2017 är "Möte med omvärlden - samarbete". Efter en inventering av barnens intressen och nyfikenhetsfrågor ringade vi in fem projektområden som barnen var särskilt nyfikna på. Barnen gjorde därefter ett enskilt val av vilket projektområde de vill utforska och lära mer om.

De yngsta barnen har bildat Solgruppen där fokus ligger på samarbete genom musik/ljud och utforskade av den närliggande Stocksjövägen.
Vattengruppen arbetar med frågor om vatten till exempel vart vattnet i Fyrisån är på väg. 
Lila arbetar med kommunikation och "Tillsammans". Just nu ligger fokus på förflyttning bland annat med hjälp av lutande planet. 
Frostgruppen arbetar med frågor kring värdegrund och etiska dilemman som väckts från berättelsen "Frost". Just nu finns ett stort intresse för regellekar, både traditionella och moderna.
Djurgruppen arbetar utifrån frågan "Vem har lämnat spår här" och undersöker bland annat relationen mellan människa och djur.  

Vi arbetar i projekgrupper på tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan 9.00-11.00, men projekten hålls levande på olika sätt under hela dagen, hela veckan.

Uppdaterad: