Verksamhet & Pedagogik

Tillsammans gör vi skillnad- vi vet vad en förskola är men inte vad den kan bli!

Vår verksamhetsidé

Demokratiuppdraget är vårt främsta uppdrag - verksamheten utgår från att lärandet sker i samspel mellan barn och mellan barn och pedagoger.

Barn är kompetenta med rätt till delaktighet och inflytande – barn är inte utan blir utifrån den miljö och de pedagoger de möter.

Med pedagogisk dokumentation som verktyg ser vi barnens och pedagogernas lärprocesser. Den hjälper oss att reflektera över och utvärdera vår verksamhet.

Vi vill verka för en förskola som en lärande mötesplats – förskolan är en del av samhället och samhället är en del av förskolan.