VFU

Är du intresserad av att göra din VFU hos oss på Skyttorps förskola?

Förskolans två förskollärare Linda Bergengren och Maria Gudmundsson har genomgått handledarutbildningen vid Uppsala universitet och tar varje termin emot VFU-studenter. 

Vi tar även emot barnskötarelever och dessa handleds av vår erfarna barnskötare Lillemor Brandt. 

Är du intresserad av att göra din VFU hos oss kontaktar Du någon av oss på telefonnummer

018-727 78 07.

Uppdaterad: