VFU-Verksamhetsförlagd utbildning

Är du intresserad av att göra din verksamhetsförlagda utbildning VFU hos oss på Skyttorps förskola?

På förskolans är det förskollärare Linda Bergengren som har genomgått handledarutbildningen vid Uppsala universitet och tar varje termin emot VFU-studenter. 

Vi tar även emot barnskötarelever och dessa handleds av vår erfarna barnskötare. 

Är du intresserad av att göra din VFU Verksamhetsförlagda utbildning  hos oss kontaktar Du någon av oss på telefonnummer 018-727 78 07.

Uppdaterad: