Besöka förskolan

Om du vill veta mer om vår verksamhet och besöka förskolan så kontaka förskollärare Ida Ek på telefon 018-727 78 07 och boka ett besök. 

31 januari 2019