Kapprumsbibliotek

Vi har samarbete med biblioteket. Det innebär att familjerna på Skyttorps förskola har tillgång till ett Kapprumsbibliotek på förskolan med möjlighet att låna hem böcker i samband med lämning eller hämtning.

Syfte är att skapa ett gott samarbete mellan förskola och bibliotek samt att öka medvetenheten hos vårdnadshavare och pedagoger kring vikten av språkutveckling och läsfrämjande i ett tidigt skede. Många av de böcker som finns för utlåning är så kallde "tvillingböcker" det vill säga samma bok, men översatt på flera olika språk. 

Det finns mer information om böcker och läsning för barn på Uppsala Bibliotek

Uppdaterad: